1. Domov
  2. Kontakt

Kontakt

Prevádzkovateľ stránky

Adresa

  • perspettiva s.r.o
  • Dunajská 18
  • 815 49 Bratislava

Telefón

  •  
  • +421 918 718 649
  •  

Email

  •  
  • info@cbenergy.info
  • www.perspettiva.sk

Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti a transfer poznatkov do praxe

Partneri projektu
Výška projektového grantu: 79 496 eur
„Granty EHP a Nórska – Vykročme bližšie k najvyšším európskym štandardom“
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
Supported by a grant from Norway | Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu | Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky