1. Domov
  2. Trendy
  3. Víťazné projekty EFEKTIA 2018
banner

Víťazné projekty EFEKTIA 2018

Do súťaže sa tento rok prihlásila dvadsiatka projektov, realizovaných predovšetkým v posledných dvoch rokoch v celkovej investičnej hodnote 4 mil. eur. Len projekty prihlásené v kategórii verejný sektor priniesli úsporu cez 1000 MWh energie. Porota súťaže hodnotila projekty v kategóriách verejný a súkromný sektor, a udelila aj hlavnú cenu pre celkovo najlepší projekt garantovanej energetickej služby. Tým sa stal projekt Energeticky úsporné opatrenia v areáli Nemocnice arm. generála L. Svobodu vo Svidníku. V roku 2016 znížili náklady na spotrebu energie o 192 tisíc eur.

Kategória Verejný sektor

V kategórii verejný sektor zvíťazil projekt EPC (Energy performance contracting, t. j. Garantovaná energetická služba – GES) pre Gymnázium M.R. Štefánika a Gymnázium Imre Madácha, realizovaný Trnavským samosprávnym krajom. V škole zmodernizovali vykurovací systém a realizovali čiastočnú výmenu okien za účelom zníženia spotreby energie formou permanentného energetického manažmentu. Vďaka využitiu garantovanej energetickej služby dodávateľ technológie škole zo zákona garantuje vopred deklarovanú úsporu energie. Podmienkou je, aby majiteľ budovy dodržal pravidlá energeticky efektívnej prevádzky nového zariadenia. Peniaze ušetrené na energiách môže gymnázium investovať do svojej ďalšej modernizácie, alebo skvalitneniu vyučovacieho procesu.

 

Striebornú priečku obsadil projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti Nemocnice s Poliklinikou Sv. Jakuba v Bardejove. Nemocnica zmodernizovala svoju práčovňu novými technológiami, rekonštrukciou rozvodov, vybudovala fotovoltickú elektráreň na fasáde budovy kotolne a skvalitnila riadiaci systém. Vďaka projektu  sa podarilo zlepšiť jej technickú vybavenosť v oblasti energetického hospodárstva za súčasného dosahovania úspor a nákladov v spotrebe primárnej energie. Tento projekt bol tiež zrealizovaný ako garantovaná energetická služba.

 

Tretie miesto v rámci verejného sektoru získal projekt Oprava budovy Materskej školy – Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Dúbravách. Realizátor zrekonštruoval budovu Materskej školy v Dúbravách čím znížil jej energetickú náročnosť. Obec dovtedy vynakladala nemalé finančné prostriedky na prevádzku a budova bola v havarijnom stave. Vďaka realizácii projektu obec dosiahla výraznú úsporu spotreby elektrickej energie, zníženie počtu operatívnych problémov, zjednodušenie obsluhy kotla a v neposlednom rade väčšie pohodlie pre škôlkarov.

Vyhlásenie víťaza Efektia 2018

 

Kategória Súkromný sektor

Ocenenie za prvé miesto v kategórii súkromný sektor získala spoločnosť Svet zdravia za projekt Energeticky úsporné opatrenia v areáli Nemocnice arm. generála L. Svobodu vo Svidníku. Veľkú úsporu nemocnici priniesla výmena zastaraného centrálneho parného systému zásobovania teplom s nedostatočnou reguláciou. Vďaka investícii nemocnica znížila spotreba plynu približne o polovicu. Ročná celková garantovaná úspora energií bola v roku 2016 prekročená o 23% (celková úspora 192 100 EUR s DPH), v roku 2017 potom o 11 % (celková úspora 173 352 EUR). Projekt si právom odniesol aj Hlavnú cenu EFEKTIA 2018 za celkovo najlepší projekt GES.

Druhú priečku obsadil projekt Efektívne využitie zónového vykurovania v budove SO4202, realizátora Slovnaft. Podstatou projektu je vybudovanie lokálnych zdrojov tepla za účelom efektívnejšieho využitia energie zemného plynu s predpokladanou úsporou finančných prostriedkov, a modernizácia neefektívnych výmenníkových staníc. Slovnaft zároveň odstavil nevyužívané prevádzky od vykurovania, čo prinieslo ďalšiu úsporu plynu.

Tretie miesto bolo udelené Projektu energetickej úspornosti budovy Vysokej školy manažmentu / City University of Seattle. Vďaka realizovanému  projektu  sa podarilo budovu školy zmeniť na „smart“ budovu. Realizátor spojil vybrané energetické zariadenia (kúrenie, chladenie, vzduchotechnika) do jednotného systému merania a regulácie, inštaloval frekvenčné meniče na vzduchotechnických zariadeniach vrátane snímačov kvality vzduchu, moderné obehové čerpadlá, inštaláciu kontroly maximálnej intervalovej spotreby elektriny a realizoval výmenu svietidiel v učebniach a spoločných priestoroch školy za efektívne LED svetlá.

Zapojiť sa do diskusie

Pre možnosť pridania komentáru musíte byť prihlásený.

Diskusia

loading...

Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti a transfer poznatkov do praxe

Partneri projektu
Výška projektového grantu: 79 496 eur
„Granty EHP a Nórska – Vykročme bližšie k najvyšším európskym štandardom“
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
Supported by a grant from Norway | Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu | Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky