Technológie

loading...

Trendy

loading...

Sociálne siete


Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti a transfer poznatkov do praxe

Partneri projektu
Výška projektového grantu: 79 496 eur
„Granty EHP a Nórska – Vykročme bližšie k najvyšším európskym štandardom“
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
Supported by a grant from Norway | Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu | Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky